El Barri Vell

En el Barri Vell de Girona destaquen les cases penjants de l'Onyar, el riu que travessa Girona, pintades de colors vius i que, amb la Catedral i Sant Feliu al fons configuren la imatge més emblemàtica de Girona. Sant Feliu és juntament amb la Catedral, l’altre símbol de Girona i junts configuren una silueta d'extraordinària bellesa. 

El Barri Jueu de Girona és un dels més extensos i ben conservats d'Europa, el "Call" o barri jueu s'integra en el Centre Bonastruc ça Porta i el seu entorn, el principal interès arquitectònic i urbanístic.

Una de les joies de Girona la trobem amagada en el barri vell: els banys àrabs. L'estructura i alguns elements arquitectònics ens recorden els banys àrabs però, en realitat, es tracta d'una construcció romànica del s. XII.

>